SHANGHAI

MQ studio (Shanghai) Ltd.
4th Floor,No.18,Lane 433,
South Xiangyang Road
Xuhui District
Shanghai 200031
China
Tel:+86-21-5306-8293

上海

上海茂群建筑工程设计咨询有限公司
上海市徐汇区襄阳南路433弄18号401室
电话:+86-21-5306-8293

HONG KONG

MQ studio (Hong Kong) Ltd.
Office E, 23/F., Maxgrand Plaza,
No. 3 Tai Yau Street,
San Po Kong, Kowloon,
Hong Kong
Tel:+86-21-5306-8293

香港

上海茂群建築工程設計咨詢有限公司
香港新蒲岗大有街3号,萬廸廣場美美23樓E
電話:+86-21-5306-8293

Scroll Up